Alisa Atumbe / Carmel Group Singers

Mkazi wa Dayton, Alisa Atombe, ndiye mwimbaji anayeongoza katika video hizi. Video hizi zilirekodiwa alipokuwa akiishi katika kambi ya wakimbizi nchini Tanzania. Familia yake inatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuna deni kubwa la shukrani kwa Wabaha’i nchini Tanzania kwa kuwezesha kikundi hiki chenye vipaji cha Wabaha’i wanaoishi katika kambi ya wakimbizi kushiriki vipaji vyao na ulimwengu kupitia video hizi nzuri. Kwa wale ambao hawaelewi Kiswahili, katika nyimbo hizi wanashiriki mafundisho ya Baha’i ‘u’llah, Mtume-Mwanzilishi wa Imani ya Baha’i.

Dayton resident, Alisa Atombe, is the lead singer in these videos. These videos were recorded while she was living in a refugee camp in Tanzania. Her family is from the Democratic Republic of the Congo. We owe a huge debt of gratitude to the Baha’is in Tanzania for enabling this talented group of Baha’is living in the refugee camp to share their talents with the world through these delightful videos. For those who do not understand Kiswahili, in these songs they share the teachings of Baha’i ‘u’llah, the Prophet-Founder of the Baha’i Faith.

Upendo wa Mungo /  Love of God – (more to come)

Ufunuo Uendeleao / Progressive Revelation – 

Fungi ndoa / Get married – 

Alisa- Marsha Ya Familia / Family Life (audio) –