Basic Swahili/English

 • Habari – Hello – respond – Nzuri – Good or Sijambo – I am fine
 • Jambo – Hello
 • Shikamoo – formal greeting (elder)
 • Kwa heri – Goodbye | Kwa herini (plural form)
 • Lala salama – Good night
 • Habari za jioni – Good evening
 • Ndio – Yes
 • Sawa – Okay
 • Hapana – No
 • Tafadhali – Please
 • Asante – Thank you 
 • Asante sana – Thank you very much
 • Karibu – You’re welcome
 • Kamwe – Not at all or never mind (it’s not necessary)
 • Hapana asante – No thank you
 • Habari gani? – How are you?
 • Mambo vipi? – How is it?
 • Sijambo – I am fine
 • Nafurahi kukuona – Nice to meet you
 • Tutaonana – See you later
 • Tuonane tena – See you soon
 • Samahani – Excuse me
 • Mambo – What’s up? or How are things?
 • Jina lako nani? What’s your name?
 • Jina Langu Ni… – My Name is…
 • Maji – Water
 • Chai – Tea
 • Nakupenda – I love you
 • Nakupenda pia – I love you too
 • Ahsante kwa msaada wako – Thank you for your help
 • Asante kwa wema wako – Thank you for your kindness
 • Asante kwa chakula – Thank you for the meal
 • Kaka yangu – My brother
 • Ndugu yangu Baha’i – My Baha’i brother
 • Dada yangu – My sister
 • Dada yangu wa Kibaha’i – My Baha’i sister
 • Dada – Sister
 • Kaka – Brother
 • Mama – Mother
 • Baba – Father
 • Bibi – Grandmother
 • Babu – Grandfather